share

UDRŽATEĽNOSŤ VO VALTRE

Každý sa môže podieľať na tom, aby bol svet lepším miestom pre život. Udržateľné rozhodnutia sú veľmi dôležité a rôzne priemyselné odvetvia majú obrovskú zodpovednosť za to, aby sa stali lídrami. Najlepšie výsledky možno často dosiahnuť zameraním sa na vlastné odborné znalosti a pochopením, ako z nich môže svet profitovať. V spoločnosti Valtra sa vyznáme v strojoch - všestranných, spoľahlivých a odolných traktoroch, ktoré sú vyrobené tak, aby vydržali.

Poznáme aj našich zákazníkov. Tí sú stredobodom všetkých činností spoločnosti Valtra. Všetko čo robíme má za cieľ uľahčiť im život. Preto je cieľom činností spoločnosti Valtra v oblasti udržateľnosti chrániť živobytie poľnohospodárov a tým aj naše podnikanie, zamestnancov, zainteresované strany a samozrejme pôdu.

Prečítajte si ako je udržateľnosť základom všetkého, čo v spoločnosti Valtra robíme.

OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI SPOLOČNOSTI VALTRA

Usilujeme sa rozvíjať a zlepšovať udržateľnosť všetkých našich činností, interakcií a vzťahov prostredníctvom troch kľúčových oblastí.

VALTRA JE PRAVDEPODOBNE NAJUDRŽATEĽNEJŠÍ TRAKTOR NA SVETE

JEDNODUCHÉ A INTELIGENTNÉ KROKY

Na dosiahnutie lepších výnosov musí byť pôda v najlepšom stave. Aby sa dodržali predpisy, je potrebné kontrolovať emisie uhlíka. Odpoveďou je inteligentný stroj, ktorý vám pomôže pracovať udržateľne každý deň. Zabezpečí sa optimálna presnosť, precíznosť, účinnosť a dodržiavanie predpisov sa stane automatickým. Inteligentné poľnohospodárske technológie vám ušetria čas, peniaze, udržia vašu pôdu ziskovú a najlepšie je, že na to nemusíte ani myslieť.

SMART FARMING PRE ZDRAVÚ PÔDU

Smart Farming je spôsob, ako zlepšiť zdravie pôdy a dosiahnuť kvalitnejšie výnosy. Optimalizácia účinnosti živín a ochrany proti škodcom, riadenie zhutnenia, optimalizácia strojov sú kľúčovými príležitosťami, pri ktorých môžu poľnohospodári využiť správne údaje na zvýšenie výnosov a zlepšenie životného prostredia. Zachytávanie uhlíka do poľnohospodárskej pôdy a zvyšovanie výnosov plodín je prirodzenou výhrou pre poľnohospodárov aj životné prostredie.

ZNÍŽENIE UHLÍKOVEJ STOPY

Smart Farming využíva pokročilé technológie na zvýšenie produktivity a zároveň zníženie plytvania energiou. Zlepšenie prevádzkovej efektívnosti znižuje spotrebu paliva a znižuje náklady. Aby sme to podporili, neustále skúmame a vyvíjame alternatívne palivové riešenia. S našimi motormi AGCO Power spĺňame a aj prekračujeme miestne emisné normy, ktoré sú v súlade so Stage V.

ZISTITE, AKO MÔŽE SMART FARMÁRČENIE ZVÝŠIŤ UDRŽATEĽNOSŤ VAŠEJ PRÁCE!

SPRÁVNY ČAS

Poznajte dokonalé načasovanie úloh na základe histórie počasia na vašej farme a optimalizujte dlhodobé výnosy zvýšením počtu cyklov pestovania plodín a dvojitým pestovaním. Bez ohľadu na úlohu znamená správne načasovanie najväčší zisk.

PRAVÉ MIESTO

Presne sledujte smerové čiary, buďte v kontakte s dianím v teréne a maximalizujte obrábanú plochu. Či už sadíte, obrábate pôdu, postrekujete alebo zberáte úrodu, ušetríte čas, palivo a peniaze.

SPRÁVNA APLIKÁCIA

Šetrite zdroje a zlepšujte kvalitu plodín tým, že na každú časť poľa aplikujete správne množstvo hnojiva alebo postreku a upravujete ho za jazdy. Všetko sa zaznamenáva počas práce, takže dodržiavanie predpisov je hračka.

JEDINEČNÁ VALTRA

V spoločnosti Valtra veríme, že činy hovoria hlasnejšie ako slová. Sme hrdí na našu dlhoročnú prácu a úspechy v oblasti udržateľnosti. So spoločnosťou Valtra si môžete byť istí, že váš stroj je tou najudržateľnejšou voľbou na trhu - od vzrušujúcej spolupráce s našimi partnermi, až po udržateľne prevádzkované továrne a jedinečné produkty a služby.

PREČÍTAJTE SI VIAC Z NÁŠHO BLOGU

AGCO CIELE UDRŽATEĽNOSTI

Valtra je celosvetovou značkou spoločnosti AGCO a plne zodpovedá cieľom materskej organizácie v oblasti udržateľnosti. Spoločne sme silnejší a dokážeme lepšie uprednostňovať opatrenia a investície do udržateľnosti, ktoré majú najväčší a najbezprostrednejší pozitívny vplyv na poľnohospodárov a naše odvetvie.

Uvedomujeme si dôležitosť cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) Organizácie Spojených národov, ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2030 významný pokrok v oblasti globálnych hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev. Naše priority v oblasti udržateľnosti sú v súlade so šiestimi cieľmi udržateľného rozvoja OSN, od podpory udržateľnej výroby potravín až po podporu účinných partnerstiev.