share
valtra tractor and man doing maintanance

SKONŠTRUOVANÉ NA JEDNODUCHÚ ÚDRŽBU

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SA OPLATÍ

SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA VÁŠHO TRAKTORA VALTRA

Pravidelná a dôkladná údržba predĺži spoľahlivú prevádzku vášho traktora Valtra. Náklady na údržbu sú malé v porovnaní s nákladmi na opravy vyplývajúcimi z nedostatočnej údržby. Najdôležitejšie opatrenia sú tie, ktoré vykonávate sami, vrátane mazania a rôznych kontrol a nastavení.

STARAJTE SA O SVOJ TRAKTOR - STAČÍ PÄŤ BEŽNÝCH KONTROL

Údržba traktora nemôže byť jednoduchšia!

SERVISNÁ ZMLUVA NA PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU

Tento servisný balík zahŕňa všetky predpísané servisné práce rezervovateľné do 10 000 hodín pre nové a použité stroje. Profesionálny servis vykonávajú vyškolení technici Valtra (na mieste alebo u vášho predajcu Valtra) podľa intervalov a kontrolných zoznamov odporúčaných výrobcom.

KONTROLA MIMO SEZÓNY

Kontrola mimo sezóny vám umožní mať kontrolu nad nákladmi a dobou prevádzkyschopnosti.

  1. Nezáväzná, komplexná správa o poruchách a stave
  2. Minimálne znehodnotenie vášho stroja počas zimného uskladnenia
  3. Zníženie rizika nákladných a časovo náročných prestojov
  4. Rýchlejší štart do ďalšej sezóny
  5. Špičková účinnosť stroja